Bàn làm việc văn phòng 1m2*60*75 (mặt vàng chân xanh)

490.000