Bàn trang điểm gỗ công nghiệp có bánh xe

1.140.000