Bếp á 4 họng ( hàng mới )

6.900.000

kích thước 2m4x80x76