Bồn rửa 1 họng có chờ 75x45x150 ( hàng mới)

1.450.000