Bồn rửa 2 họng có chờ 116x45x150(hàng mới)

1.650.000