Bức tranh đồng Thuận Buồm xuôi gió 229.5×119.5

8.500.000

Danh mục: