Cặp lục bình gỗ hương 143×28

4.500.000

Danh mục: