Kệ inox 4 tầng mặt lưới song 179.5×48.5×148

3.500