Kệ sắt 3 tầng màu trắng có bánh xe 80x114x53

490.000