Quạt trần GALE 3 cánh CF56S có hộp số(hàng mới)

950.000