Quạt treo tường Hatari Thái Lan có điều khiển

390.000