SP339727 Tủ đông mát Sanaky VH5699W3 365lit

5.600.000