SP339752 Bồn rửa inox công nghiệp 2 họng có chờ 150x70x80

3.900.000