SP340010 Tủ đông Sanaky VH-4099W3 280 lít

4.300.000