SP340014 Tủ đông mát kháng khuẩn SK SKF-300D 250 lít

4.900.000