SP340708 Máy tách xương cá công nghiệp New sun

18.000.000