SP340750 Tủ đông mát Sanaky VH-4099W3 280lit

4.900.000