SP340752 Bồn rửa inox 2 họng có chờ 133x70x100

3.500.000