SP340756 Tủ đông đứng inox công nghiệp Natak

9.900.000