SP340764 Máy chiên dầu 2 ngăn (có 2 vợt chiên)

890.000