SP340768 Bếp rán phẳng điện Berjaya EG 3500

4.900.000